Театър "Сириус" История

 

 

Театър „Сириус” е създаден през   1989 г. от  Александър Стоилов (драматург и режисьор) и от
група актьори и режисьори–съмишленици, завършили Академията за театрално и филмово
изкуство - ”Кр.Сарафов” - София.  

  С решение на Комитета за култура и ИК на ОБНС -  „Красно село”се създава Студиен театър
към Община Красно село като се откриват дванадесет артистични бройки.

  Така, осъществявайки своята студентска мечта за съвместно творчество, първите членове на
трупата са: Анета Танева, Александър Стоилов, Мая Новоселска, Стефан Москов, Кръстьо
Лафазанов, Георги Спасов, Велимир Велев, Рубен Гарабедян, Елена Съръиванова, Елена
Арсова, Яна Томова, Елена Лафазанова.

  Тяхна цел е чрез експериментиране и импровизация да създават театър, отразяващ
проблемите на нашето време - социални, морални, етични, както за деца,  така и за възрастни.

Трупата се стреми да открива различни и интересни форми и решения, чрез които да
реализира своите нестандартни идеи, да провокира публиката, изграждайки нравствени
ценности.

По това време се създават спектаклите: *ВИЖ АРХИВ

 По-късно заради трудните времена и закриването на щатните бройки много от членовете на
трупата напускат.

  В повече от двадесет годишната си история съставът на трупата  е претърпявал всякакви
промени, но двигатели на тетъра остават  Анета Танева  и  Александър Стоилов - създавайки
трайни контакти и международни участия, реализирайки различни проекти и най-важното -  
авторски спектакли със собствен стил и висока художествена стойност.
1992-1993 г.- Театър „Сириус” и Родопският драматичен театър основават  асоциация „Сириус-
Орфей, която създава Международния фестивал за театрално изкуство „Бурборак”.

* От 1999 г. ежегодно трупата гостува на българите от Западните покрайнини в Сърбия.

*ВИЖ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

   Театър “Сириус” реализира успешно няколко  Европейски проекта, между които и проект

„Култура без граници”, изнасяйки представления и провеждайки ателиета за деца в бежански
лагери по време на размириците в Косово.

  Паралелно с работата по спектаклите в България  (*ВИЖ АРХИВ) се създават няколко българо-
френски спектакъла съвместно с френски театри. (*ВИЖ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ)

  Трупата е имала гастроли, турнета и участия в различни международни фестивали в Италия,
Испания, Германия, Франция, Англия, Холандия, Румъния, Сърбия и др.

(*ВИЖ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ)
2007г.- С решение на Столичния общински съвет, към Дом на културата „Красно село” се
създават пет артистични бройки и в момента  трупата  е в състав: Анета Танева, Илиян Стоилов,
Елена Арсова и  Мария Анастасова

 ~  Театърът взима участие и в различни културни мероприятия на Столична община.

  ~ Част от основната дейност на Театър „Сириус”са социалните проекти, насочени към детските
заведения и домовете за деца в неравностойно положение.

   За 26-годишната си история Театър „Сириус е реализирал над 40 авторски спектакъла, 9 от
които са българо-френски продукции, гостуващи на различни сцени във Франция и по света.

 

ДОМ No 7-гр.СОФИЯ 

 За 21-годишната си история Театър „Сириус е реализирал над 40 авторски спектакъла, 9 от които са българо-френски продукции, гостуващи на различни сцени във Франция и по света.