Проекти

Идеята за Проект „ПИНОКИО“ е да се предостави възможност за развитие и откриване на детски таланти, както и да се популяризира детско-юношеското театрално изкуство.

Фестивалът ще срещне млади таланти и техните ръководители, за да обменят опит и творческо вдъхновение и да „сверят часовниците си “ един с друг .

Чрез едно такова събитие – ние популяризираме идеята все повече да се работи върху това-деца да се занимават с изкуства, независимо от по нататъшното им професионално поприще.

С помощта на театралното изкуство-младите таланти се запознават с различни автори, литературни произведения, драматургии и пиеси, научават се как да говорят и да се изразяват правилно и книжовно, придобиват една богата обща култура. Подкрепяйки усилията на детските театрални школи в стремежът им да развиват художествени умения и интереси, чрез един такъв фестивал ние мотивираме и самите деца да усъвършенстват индивидуалните си качества и да разкриват и развиват все повече своя талант.

Театърът има уникалната способност чрез нестандартни средства и под формата на игра да образова, възпитава и изгражда у децата морални и нравствени ценности.

Фестивалът цели да събере и привлече театрални школи от културни институти, читалища, училища и центрове от различни райони на столицата. Като домакин Културен институт „Красно село“ ще привлече на своя територия разнообразна и нова публика и ще разшири своята.
Фестивалът е събитие, осигуряващо професионални условия за включване на различни групи публики или партнира с училища и т.н. Целта е засилване връзката на театъра и училището

Елементът на творческа провокация към публиките и позволяването на тяхното включване, не само през ролята на зрители, а и като активни участници, изцяло присъства като елемент във фестивала,тъй като участниците както ще гледат спектаклите на останалите трупи, така и ще предствавят свои собствени. Акцентът на събитието ще бъдат децата като публика, като участници, като жури. Фестивалът предразполага за един непрекъснат обмен и дебат на публика и участници.

Детско-юношеският театрален фестивал“ПИНОКИО“ има образователен характер, цели да повишава културните компетенции, знания, лични умения и мотивация, както на създатели, така и на потребители. Театърът е съвкупност от всички видове изкуства. Занимавайки се с театър в школите по актьорско майсторство, децата се запознават с писатели и поети, художници и актьори, придобиват музикална и естетическа култура. Подобен фестивал е нужен, за да имат възможност тези школи да покажат продукцията си извън местата, където я създават. Елементът на конкурентност в един такъв фестивал повишава стремежът и мотивацията за по-висока художествена стойност на спектаклите.

Фестивалът предоставя сцена за дискусии, чрез изкуство, по теми, свързани с общочовешки ценности, давайки възможност за изява и дебют на млади творци, изграждайки взаимодействие между тях и тяхната публика, както и осъществявайки трайни връзки помежду им.
Стремежите ни са, с този фестивал да разнообразим динамиката на културният живот на участници, зрители и домакини, да разширим публиките и да помогнем за повече съпричастност в усилията за повишаване социалната значимост на изкуствата.

В проект „ПИНОКИО“
става дума за ролята на колективната работа в областта на сценичните изкуства и търсене на нови подходи за представяне на продукцията, както и партньорства и творческо коопериране. Чрез един такъв фестивал се дава възможност на всички колективи да обменят идеи, да се провокират едни-други, да дискутират, да обединят усилия и опит в дадени насоки от работата си с деца на изкуството. Елементът на надиграване във фестивала помага на творците в търсенето им за по-нови и нестандартни изразни средства и свободно експериментиране, креативност в подходите на представяне.

Цел на Проект ПИНОКИО
е да се пренасочи вниманието на децата към духовни ценности, за сметка на други, заобикалящи ги предизвикателства и комерсиални изкушения.
  Да се подкрепят усилията на ДТШ-и в стремежът им да развиват художествени умения и интереси.
  Участниците да получат стимул, професионална и творческа подкрепа за усъвършенстване на техните таланти и индивидуални качества.
  Предоставяйки поле за изява да се популяризира детското театрално изкуство.
  Да бъдат привлечени като участници във фестивала детски школи, които са към училища, с цел засилване връзката между театъра и училището и стимулиране на училищния театър.
  Привличане на различна, нова и разнообразна публика на територията на ОКИ ДК “Красно село“. Развиване и на ДТШ към Театър „Сириус“.
  Предоставяне на поле за изява напред във времето, създаване на трайни връзки и творчески контакти,провокации и културен обмен.
  Цел на фестивала е да се поощрява всеки, който работи с деца в областта на театралното изкуство. Както децата, така и техните ментори.

 

 

 

 

 
 

Към стартиралия четвърти залесителен сезон за Новата гора на София, инициатива на Столична община за изграждане на зелен филтър в близост до и в София, който да подпомогне подобряване качеството на атмосферния въздух, се присъедини и ОКИ Дом на културата „Красно село” при Столична община. Заедно със своите партньори Клуб „Приключения на живо” и Фондация „АДРА – България”, организираха събитие под мотото "Професия градинар", чиято цел е залесяването и облагородяването на парковото пространство около сградата на института.
Децата посадиха дръвчета и цветя пред Общински културен институт „Красно село”. Това бе едно вълнуващо събитие за тях, което остави траен спомен за направено добро.

 


 

„СПОДЕЛИ СОФИЯ”

ФЕСТИВАЛ НА ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО

Под почетния патронаж на Кмета на София
г-жа Йорданка Фандъкова


Фестивалът се реализира във връзка с избора на София за новият „Град на киното”
в мрежата на ЮНЕСКО „Творчески градове”

Проектът „Сподели София” – фестивал на документалното кино, създаден във връзка с подкрепата на кандидатурата на София и Югозападния регион за европейска столица на културата през 2019 г., по непосредствен и достъпен начин конкретизира и популяризира идеята за по-широко разпространение на българския документален филм.

Централна тема и главен герой на всички филми е София – нейното минало и настояще, и бъдеще, предлага интерпретация на темата „Сподели София“ и нейните измерения: споделени пространства, споделена отговорност, споделени ресурси, споделени мрежи, опит, наследство, творчество, ценности, мечти, като отразява културното многообразие и показва различни гледни точки.
Във всеки филм ще се намерят аспекти, които са пряко или косвено свързани с измеренията на посланието „Сподели София”, при това в различни исторически периоди и социално-икономически условия.

Фестивалът среща жителите на града с творческия поглед на авторите на филмите, предлага различен, нетрадиционен подход към въпросите, които вълнуват софиянци. Оживяват непознати, или недооценени факти, места и събития, чува се гласът на младите, ще се преоткрият и видят по нов начин отдавна познати неща…
Създадените документални филми за София носят своята актуалност и съвременна провокация и е нужно да имат своята активна публика сега.
Един такъв фестивал удължава и осмисля артистичния и социалния им живот, поражда въпроси, дава отговори. Всички участващи във Фестивала филми са финансирани от програма „Култура” на Столичната община и ние предоставяме поле за тяхното представяне пред широката публика на Столичния град.

Водени от желанието да популяризираме достиженията на българската култура и да прилагаме иновативни форми за осъществяване на диалога творец – зрител, в ОКИ Дом на културата „Красно село” проведохме успешно три Фестивала на документалното кино/ 2013, 2014 и 2015 г., 2016 и 2017г. не се провежда поради извършването на ремонтни дейности по сградата на института/.

Произведените документални филми имат своя по-дълъг артистичен и социален живот, намират своята публика в едно актуално за темите си време, провокират мисленето на софиянци, предлагайки различни гледни точки към отдавна познати или малко познати факти. Очакваме коментари и обмен на мнения в социалните мрежи и медиите, както и в отзивите на самите зрители, с които поддържаме траен непрекъснат контакт.

Творческите срещи със създателите на филмите са форма на пълноценен контакт, от който и автори и публика имат нужда. Публиката ще погледне към София от нетрадиционния и артистичен ъгъл на всеки един от творческите екипи на филмите, ще споделят или не тяхното виждане, ще имат възможността да зададат възникналите въпроси.
Готовност за това са заявили известни представители на българското кино – режисьорите Адела Пеева, Станимир Трифонов, Росен Елезов, Иван Трайков, сценаристите Христо Илиев-Чарли, Хелия Чавдарова, актьорът Ицко Финци, журналистката Екатерина Генова и др.

Фестивалът се провежда под почетния патронаж на Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.
Една от целите на проекта е запознаването с непознати страни и аспекти от живота на София чрез средствата на документалното кино. Всички предложени филми са реализирани благодарение на Столичната програма „Култура”. Използваме досегашния си опит в популяризирането на филми и създадения интерес, за да покажем както достиженията на българските документалисти, така и да им създаден трибуна за среща със зрителите.

Фестивалът „Сподели София” е преосмисляне както на отношението ни към София и нейната история, така и на възможността за друго самочувствие на жителите на „Град на киното”, за какъвто е избрана София в мрежата на ЮНЕСКО „Творчески градове”. Творческите градове са общо 69 и се разпределят в седем категории: Традиционни занаяти и фолклор, Дизайн, Кино, Гастрономия, Литература, Медийни изкуства и Музика.

 


 

„Изгаси крушка, посади дърво” е спектакъл на театър „Сириус”, създаден и финансиран по Проект „Envision 2020”. Обявен е за най-добър спектакъл с екологична насоченост през 2014г., под егидата на Столична община.


 


 

Сдружение „Хорова асоциация Света София – България” е структура, създадена по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
С Решения № 481 от 09.07.2009г. и № 292 от 12.05.2011г. Столичен общински съвет е дал съгласие Сдружение „Хорова асоциация Света София – България” да репетира в ОКИ Дом на културата „Красно село”.
Смесен хор „Света София”, Академичен мъжки хор „Гусла”, Вокален ансамбъл „България”, с диригент академик Валентин Бобевски, участват в културната програма на ОКИ ДК „Красно село” и Столична община.
Маестро Валентин Бобевски бe удостоен с най-високата награда на Министерството на културата "Златен век - огърлие” за изключителен принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност, по повод наближаващия празник 24 май и 80 - годишния юбилей.

На 19 май, в зала „България” под патронажа на г-жа Фандъкова – Кмет на София, се състоя тържествен концерт по случай 80 годишнината на академик Валентин Бобевски.
В програмата на концерта участваха Ортодоксален ансамбъл „България“
Смесен хор „Света София“, Академичен мъжки хор „Гусла“ и юбилеен сборен хор „В.Бобевски“ при ОКИ „Дом на културата „Красно село” на СО.